پست های ارسال شده در فروردین سال 1384

 ما شاعران خوبی بودیم بانو.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> عطر گيسوی باران خورده اتان حسن تعليل حرفهای من ... ادامه مطلب
/ 76 نظر / 7 بازدید