پست های ارسال شده در بهمن سال 1382

اینروزها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> میرود تا چیزی از دیوار سکوت بین ما باقی نماند. تو خووب خیلی بهتر و ... ادامه مطلب
/ 125 نظر / 7 بازدید
برای من نازنین طوبی <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> مجهول مانده. عجیب است. آخر تو به کدام بهانهء روشن آن ... ادامه مطلب
/ 85 نظر / 7 بازدید