امروز صبح تو ترافیک همت غرغر کردنی به خودم میگفتم آخه کدوم تنبلی این ساعت روز میره سر کار؟! اونم تو این هوا.

/ 4 نظر / 18 بازدید
کرگدن

النگوهات نشکنه این مدلی آپدیتِ پرفشار و سنگین می کنی اخوی مسعود جان !!

مکث

خسته نباشید واقعا......